Hírek

Iskolakezdési támogatás 2021

A polgármester pénzbeli juttatásként iskolakezdési támogatásban részesíti azt a Csanádapácán állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és bejelentett lakó, illetve tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászoruló szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke általános iskola, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat és iskolakezdési támogatás iránti kérelmet nyújtott be.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig a Hivatalban terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll. Az iskolakezdési támogatást tárgyév október 31-ig kell kifizetni.

Nyomtatvány

                                                                                                        Silló Norbert
                                                                                                    szociális ügyintéző

Tájékoztatás - Jókai Mór utca

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. szeptember 14-én megkezdődik a Belügyminisztérium BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésével támogatott Csanádapáca, Jókai Mór utca útburkolatának felújítása.

Az útfelújítási munkák idején kérjük együttműködésüket és türelmüket. Észrevételeiket Kószó Ferencné műszaki ellenőrnél jelezhetik a következő telefonszámon: 06/30-349-9601.

Együttműködésüket és türelmüket köszönöm.

                                                                                     Oláh Kálmán

                                                                                     polgármester

Víztorony tisztítási és ivóvíz-elosztóhálózati karbantartás

Csanádapáca Tisztelt Lakossága!


Tájékoztatom a tisztelt csanádapácai lakosságot, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. szeptember  15.-én 09 – 13 óra között a csanádapácai víztornyon tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat végez. Ezen időszakban a település egész területén időszakosan vízhiány, valamint nyomáscsökkenés várható.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 2021. szeptember 22. – szeptember 27. között mosatást végzünk. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig tartó vízhiány fordulhat, fordul elő.

Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét, megértését kérjük.
 

Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

Oldalak

Subscribe to Hírek