„Iskolakezdési támogatás 2014”

Természetbeni juttatásként, Iskolai Erzsébet-utalvány formájában iskolakezdési támogatásban részesülhet az szociálisan rászoruló gyermek, aki Csanádapácán él és általános iskola, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig – a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél –terjeszthető elő az 1. melléklet szerinti nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll.

Az iskolakezdési támogatást tárgyév október 31-ig kell kifizetni.

Feltételek:

Általános iskolások:

Iskolakezdési támogatás állapítható meg azon általános iskolások részére, akik szülei nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, és a tankönyvtámogatást semmilyen más jogcímen nem tudják igénybe venni, és családjában az 1 főre jutó jövedelem az 57 000.- forintot nem haladja meg. A támogatás mértéke gyermekenként 5 000.- forint.

Középiskolások:

Iskolakezdési támogatás állapítható meg azon középiskolások részére, akik családjában az 1 főre jutó jövedelem:

a.         28 500.- Ft alatt van, a támogatás mértéke: 10 000.- Ft.

b.         28 500.- Ft és 42.750.- Ft közötti, a támogatás mértéke: 8 000.- Ft.

c.          42 750.- Ft vagy a feletti, a támogatás mértéke: 5 000.- Ft.

Főiskolások és egyetemisták:

Iskolakezdési támogatás állapítható meg azon főiskolás, egyetemista nappali tagozatos hallgatóknak, akik családjában az 1 főre jutó jövedelem:

d.         28 500.- Ft alatt van, a támogatás mértéke: 10 000.- Ft.

e.          28 500.- Ft és 42.750.- Ft közötti, a támogatás mértéke: 8000.- Ft.

f.          42 750.- Ft vagy a feletti, a támogatás mértéke: 5 000.- Ft.

Az iskolakezdési támogatás tekintetében a családban az 1 főre jutó jövedelem felső határa az öregségi nyugdíjminimum 200%-a azaz 57 ezer forint.

Fájl: