Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSANÁDAPÁCA

Békés megyében, Csanádapáca Község Önkormányzatának fenntartásában 2002. január 1. óta működik intézményünk.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak végrehajtására vonatkozó 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  - értelmében intézményünk az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja a település lakosai számára:

- szociális étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- nappali ellátás.

Az intézmény szakosított ellátási formaként ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményt - idősek otthonát működtet.  

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ ellátási formáinak bemutatása

Étkeztetés

Az étkeztetés olyan szociálisan rászorult lakosok számára nyújt kedvezményesen, legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguk részére nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, vagy egyéb szociális körülmény fennállása miatt.

Házi segítségnyújtás

A csanádapácai emberek között is egyre többen vannak olyan idősek, akik sajnos már nem képesek önmaguk ellátni a ház körüli teendőket, bevásárlást, főzést.  Szeretnék fenntartani önállóságukat, de ehhez szükségük van a saját otthonukban igénybe vehető szakszerű segítségre.

A szolgáltatás keretében házi gondozóink biztosítják az egyéni szükségleteknek megfelelő alapvető gondozást, ápolást. A szükséges mértékben közreműködnek az ellátott lakókörnyezete higiéniájának megtartásában, bevásárlásban.

Segítséget nyújtanak veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában, a további egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban, étkeztetés kiszállításában.

A házi segítségnyújtást az 1-4 óra gondozási szükségletű személyek vehetik igénybe, térítésmentesen.

Nappali ellátás

A nappali ellátás főként a saját otthonukban élő személyek részére biztosított szolgáltatás, amely lehetőséget nyújt az önmagukat ellátni csupán részben képes emberek számára a napközbeni tartózkodásra, pihenésre közösségi részvételre, valamint  tisztálkodásra, és a ruházatuk tisztítására.

A településen idősek klubjaként ismert szolgáltatási forma által az ellátást igénybe vevők egészségi, szociális és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást kapnak.

A nappali ellátásban dolgozó gondozónők szükség szerint segítik az egészségügyi, vagy szociális szakellátásokhoz való hozzájutást, közreműködnek hivatalos ügyek intézésében. Rendezvényeket, előadásokat, szabadidős programokat szerveznek; életvitelre, egészséges életmódra vonatkozó tanácsot adnak, önszerveződő csoportok, civil szervezetek működését támogatják.

A nappali ellátáson belül működik fejlesztő-felkészítő szociális foglakoztatás, illetve munka-rehabilitációs foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű emberek számára. Az általuk előállított termékek megvásárolhatók a Gyöngyfüzér boltban. A szociális foglalkoztatásban résztvevők készítenek virágdíszeket, koszorúkat, szőnyegeket, varrnak pólókat, felsőruházati termékeket, melegítőket, ágyneműket, és más lakástextíliákat is.

Az egyes szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó jogosultsági feltételek részletes szabályait, azok igénybevételét, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza, továbbá a települési önkormányzat 2/2013. (II.14.) számú rendeletében határozta meg. Elérhetőségeinken keresztül, illetve személyesen szívesen adunk felvilágosítást az ellátási formák igénybevételének feltételeiről.

Idősek otthona

Az időskorúak számára a megszokott környezetükben élni a legtermészetesebb, legideálisabb. Az idős emberek közül azonban egyre többen nem képesek önmagukról gondoskodni, magányosak, vagy távol élő családtagjaik nem tudják felvállalni a további szükséges ápolást, gondozást. Jelentős azoknak az ellátottaknak a száma, akiknek nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében biztosított ellátások.

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthona a napi négy órát meghaladó gondozási szükségletű személyek teljes körű ellátásáról gondoskodik.

Idősotthonunkban biztosított:

- napi 24 órás ápolás, gondozás, szakszerű, egyéni szükségleteknek megfelelő

  segítség a mindennapi élethez;

- étkeztetés, szükség szerint diétás étrend;

- rendszeres, saját rendelőben történő háziorvosi ellátás;

- szakorvosi ellátáshoz és kórházi ellátáshoz való hozzájutás segítése;

- jogszabályoknak megfelelő körben ingyenes alapgyógyszer ellátás

- a hitélet gyakorlásának lehetősége;

- mentális gondozás;

- foglalkoztatás; (rendezvények, kirándulások, kézművesség, torna, közös séták)

- szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás;

- a saját mosodában történő mosás, vasalás, varrás;

- a szobák és közösségi helyiségek higiéniájának biztosítása;

- közösségi helyiségben kábeltelevízió használat.

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthonában immár több mint 10 éve nyújtunk szociális szolgáltatást nyugdíjasok, idősek részére. Célunk méltósággal élhető időskort, egyéni szükségletekhez igazodó gondozást, ápolást, egészségügyi ellátást, mentális gondozást és biztonságos környezetet biztosítani minden lakónk számára. Arra törekszünk, hogy az itt élők mindennapjai, tevékenységei szeretetteljes, bizalmon alapuló, elfogadó légkörben teljenek. Nyitottabbá váljanak és minél teljesebb, a lehetőségekhez mérten aktív életet éljenek.

Mentális gondozás

Az intézmény idős lakóinak gyakran problémákkal kell szembenézni. Sok esetben betegség, fájdalom, illetve a fizikai öregedés elfogadásának nehézségei jelentkeznek.  Nehezítheti helyzetüket a gyász, beköltözéskor a megszokott környezet elhagyása, és a beilleszkedés nehézségei. Előfordul, hogy valaki közösségen belül is magányosnak érzi magát, főként, ha a családtagokkal is ritkán találkozik.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve a mindennapok során az egészségügyi ellátás, az ápolás-gondozás, a mentális gondozás és a foglalkoztatás területein személyközpontú, empatikus odafordulás érvényesül intézményünkben. Fő szempont az ellátottakkal való tiszteletteljes kommunikáció, jogaik, emberi méltóságuk, intim szférájuk tiszteletben tartása.

 A foglalkoztatási formáink mindegyike segíti az itt élőket fizikai és szellemi aktivitásuk megtartásában, javításában, támogatja őket lelki egészségük megőrzésében, pozitív irányba mozdítja gondolataikat.

A foglalkoztatás által az idősek napi és heti rendje rendszeres tevékenységekkel gazdagodik, szabadidejüket hasznosan és örömteli elfoglaltságokkal töltik. A tevékenységek számos sikerélményt adnak a résztvevők számára. A foglalkoztatási tervek, az egyéni gondozási tervek, a mentálhigiénés munkaterv és a lakók érdeklődésének figyelembe vételével készülnek el.

Környezetünk

Az Idősek Otthona szép parkosított területen helyezkedik el a település központjában. Az ellátottak 1-2-3 ágyas, otthonosan berendezett szobákban kapnak elhelyezést.

Az érdeklődőknek előzetes időpont egyeztetés alapján szívesen bemutatjuk az intézményt.

Az Idősek Ottthona  engedélyezett létszáma : 44 fő

Ellátási területe: Magyarország területe

Személyi térítési díj:  2016. április 01-től: 80.000, Ft/hó

A szolgáltatások székhelye:  5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

Fenntartó: Csanádapáca Község Önkormányzata

Az intézmény elérhetősége:

Cím: 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

Tel/Fax.: 68/ 520- 217

e-mail: gondkpapaca@internet-x.hu

gyongyfuzerkp@gmail.com

Pepó Jánosné intézményvezető

Tel.: 06 30 37 00 840