Hírek

Ügysegédek kibővült ügytípusai

Tisztelt Ügyfeleink!

Települési ügysegédeinknél már az alábbi ügyek intézésére is lehetőség nyílik ügyfélfogadási időben:

Nyugdíj ügyekben:

 • Kérelem egyszeri segély igényléséhez
 • Kérelem nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez
 • Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés (pl. lakcímváltozás, elhalálozás stb.)
 • Igénybejelentés özvegyi nyugdíj elbírálásához
 • Igénybejelentés árvaellátás elbírálásához
 • Igénybejelentés öregségi típusú nyugdíjak (nők kedvezményes nyugdíja, korhatárt elérők öregségi nyugdíja) elbírálásához

Egészségbiztosítási ügyekben:

 • Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához
 • Igénylőlap TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiadásához
 • Adatlap méltányosságból adható egyszeri segély iránt
 • CSED/GYED/táppénz iránti kérelem
 • Utazási költségtérítés iránti kérelem
 • Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki EGT tagállamban biztosított

Családtámogatási ügyekben:

 • Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Nevelési/iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről
 • Igazolás tanulói jogviszonyról
 • Adatváltozás bejelentése

Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igényléséhez

A lakcímbejelentési vagy a lakcímkártya elvesztése miatti kérelmet a munkatársak a helyszínen átveszik, és a kormányablakban elkészített lakcímkártyát megküldik az ügyfél címére.

Az ügyfeleknek az itt felsorolt ügyekben sem szükséges a kormányablakba vagy esetleg más településen lévő hivatalba elutazni, az ügysegédek a beadványokat átveszik és legkésőbb a következő munkanapon továbbítják az eljárásra jogosult hatósághoz.

NYÁRI DIÁKMUNKA 2017.

NYÁRI  DIÁKMUNKA 2017.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évben is meghirdeti a „Nyári diákmunka” programot.

A foglalkoztatást a települési önkormányzat és intézménye biztosítja munkaviszony keretében.

A programban azok a fiatalok vehetnek részt, akik:

 • nappali tagozaton tanuló, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok,
 • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor még nem töltik be a 25. életévüket,
 • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket (Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály 5900 Orosháza Szabadság tér 3. Nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok: diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya),
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program időtartama:

 • 2017. július 01. - 2017. július 31. vagy
 • 2017. augusztus 01. - 2017. augusztus 31. közötti időszak.

A foglalkoztatás maximum napi 6 óra lehet.

A munkabér a segédmunkás minimálbér időarányos része.

A nyári diákmunkára történő jelentkezés időpontja:

2017. június 14. - 2017. június 19.

A jelentkezés helye: Csanádapáca Község Önkormányzata, 3. sz. iroda

A jelentkezéshez személyes iratokat, diákigazolványt és rövid önéletrajzot kérünk csatolni az alkalmas munkavégzési időszak (július vagy augusztus) megjelölésével.

További tájékoztatás kérhető:  68/520-203-as telefonszámon.

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

2017.06.19. 07:30 - 15:30 időszakban az alábbi területeken:

Csanádapáca
Bartók Béla utca 1-23,2-24; Bocskai István utca 1-55,2-56;

Damjanich János utca 1-73,4-28; Deák Ferenc utca 1-51,2-52;
Kossuth Lajos utca 1-47,2-52; Petőfi Sándor utca 1-47,2-54;
Rákóczi Ferenc utca 3-29,2-62; Szent Gellért utca 19-31,4-166/2;
Szent Gellért utca 4, 23, 31, 166/2- Önkormányzat;
Táncsics Mihály utca 1-49,2-44;

Oldalak

Subscribe to Hírek