Hírek

Nyári diákmunka 2019-ben is

A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítésére, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése érdekében a Pénzügyminisztérium által ismét meghirdetésre kerül a „Nyári diákmunka” program.

A program egyben lehetőséget biztosít a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. A munka révén szerzett korai sikerélmény pedig elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A 2019. évi program 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig tart, a támogatott foglalkoztatás pedig július 1-től augusztus 31-ig valósul meg a program részletes tájékoztatójában megfogalmazott feltételek mellett.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség hatályos jogi szabályozása

A hatályos törvényi rendelkezés értelmében a földhasználó most már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A korábbi szabályozás szerint a földhasználó adott év június 30. napjáig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Azonban a jogalkotó a 2018. december 31. napjával hatályba lépett szabályozás értelmében a parlagfű elleni védekezést egy egész évben fennálló kötelezettséggé tette. Tehát a földhasználóknak az idei évtől kezdve egész évben figyelemmel kell lenniük az őket terhelő kötelezettség betartására, amelynek elmulasztása akár nagyobb mértékű anyagi terhet is róhat rájuk. Az előírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a települési önkormányzat jegyzője vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a földhasználóval szemben közérdekű védekezést rendel el. Ha a közérdekű védekezés elrendelését követően a földhasználó nem hajtja végre a terület parlagfű mentesítését, azt a hatóság a megadott határidő lejártát követően végrehajtja a kiválasztott vállalkozó útján, amelynek költségei a földhasználót terhelik. A fentieken túl a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki. Utólagos kimentési lehetőségnek nincs helye.

A kiszabandó növényvédelmi bírság legkisebb összege 15.000,- Ft, legmagasabb összege 5.000.000,- Ft.
A bírság összege függ az ingatlan belterületi vagy külterületi elhelyezkedésétől és a fertőzött terület méretétől.

Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról

Tájékoztatásul közöljük, hogy a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Csanádapáca településen kötelező  adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre.


A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási száma: 2218; megnevezése: EGYÉNI
GAZDASÁGOK JÚNIUSI ÖSSZEÍRÁSA, 2019.

  Az összeírók MÁJUS 27-E ÉS JÚNIUS 15-E között keresik fel  a
mintába került,  webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

  Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal
ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén A
KÉRDEZŐBIZTOS(OK)  NEVE(I): ANNUS TIBOR JOÁCHIM

Oldalak

Subscribe to Hírek