Hírek

Szippantott szennyvíz szállítási pályázat kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csanádapáca község közigazgatási területén 2017.01.01 – 2018.12.31 időintervallumban történő szennyvíz gyűjtésének és szállításának végzésére.

A pályázat célja: Csanádapáca község közigazgatási területén történő szippantott szennyvíz gyűjtésének és szállításának, folyamatos ellátása a lakosság és az Önkormányzat érdekében.

A szolgáltatásba bevont település: Csanádapáca község közigazgatási területe

Szociális tüzelő támogatás 2016

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, nem haladja meg.

A kérelmet 2016. november 2. napjától - 2016. november 30. napig lehet benyújtani.

Fájl: 

Oldalak

Subscribe to Hírek