Hírek

Tájékoztatás - Fúrt kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazása

A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz több települési önkormányzat jegyzőjétől is megkeresés érkezett a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását illetően, valamint az előírások is változtak, ezért a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok közötti eligazodás megkönnyítése és szakmai segítségnyújtás érdekében egy aktualizált tájékoztató anyagot állítunk össze. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók. Az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett: 

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz

Fájl: 

Tájékoztatás mezőgazdasági adatfelvételről

Tájékoztatom, hogy a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL a Statek Kft. bevonásával Csanádapáca településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási száma és neve:

2219 EGYÉNI GAZDASÁGOK DECEMBERI ÖSSZEÍRÁSA, 2018.

 Az összeírók NOVEMBER 26-A ÉS DECEMBER 15-E között keresik fel  a
mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

 Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló
lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén A
KÉRDEZŐBIZTOS NEVE: ANNUS TIBOR JOÁCHIM

Zöldhulladék - Ürítési naptár

2018. október-december hó

Kérjük, hogy az elszállításra váró zöldhulladékot reggel 6:00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, melyet cégünk díjmentesen szállít el.

Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításának feltételei:

  • kizárólag a lakosságnál keletkező, nem mezőgazdasági tevékenységből származó zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fű, gally);
  • a hulladékszállító jármű kapacitására tekintettel szállítási naponként legfeljebb cca. 250 liter/ingatlan zöldhulladék elszállítása biztosított;
  • a kihelyezés módja történhet gyűjtőedényben / átlátszó zsákban / 1 méternél rövidebb, több ponton rögzített kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

NEM kerül elszállításra:

  • a kommunális (pl. salak, vegyes háztartási, stb.) jellegű hulladékkal, ill. az állati ürülékkel szennyezett, kevert zöldhulladék, mivel a kevert hulladék alkalmatlanná válik a komposztálásra;
  • az ömlesztett módon kihelyezett zöldhulladék.

Csanádapáca: 2018. december 17. 


Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Megértését és türelmét ezúton is köszönjük!

Oldalak

Subscribe to Hírek