Hírek

Parlagfű irtás a rendezett és egészséges lakókörnyezetért

A község tisztántartása közös feladatunk, egészségünk és környezetünk védelme érdekében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy élhető lakókörnyezetet alakítsuk és tartsunk fenn.

Kérünk minden csanádapácai ingatlantulajdonost, hogy gondoskodjon az ingatlana előtti járdaszakasz (saroktelek esetén a közterülettel érintkező oldalakon), zöldsáv és nyílt árok és ennek műtárgyai teljes területének gondozásáról, tisztántartásáról, az ingatlan előtti közterületre nyúló fák és más növények, valamint az élő sövények szakszerű gallyazásról, a járdák járhatóvá tételéről, az ingatlan előtti közterületen az allergén növények – különös tekintettel a parlagfűre – irtásáról.

Önkénteseink Tahitótfaluban segítettek

Az árvíz során keletkezett károk helyreállításában községünkből négy személy segítkezett. Ezúton is szeretnénk nekik köszönetet mondani, hogy településünket képviselték és kétkezi munkájukkal hozzájárultak a helyreállításokhoz. 

Köszönet illeti:

- Furák György
- Laczkó László
- Megyeri Zsolt
- Szegedi Péter

                

      

Oldalak

Subscribe to Hírek