Hírek

Tájékoztató

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katastrófavédelmi Kirendeltsége arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy:

1.  Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. (7286 Fiad, Kossuth utca 37. szám) jogosult Békés megye közigazgatási területén kéményseprő-ipari tevékenység végzésére, a gazdálkodó szervezetek (kivéve magánszemélyek) tekintetében. 

2. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlan, vagy azon ingatlanban, ahová a cég székhelye, telephelye vagy fióktelepe be van jegyezve, ott az erre engedéllyel rendelkező kéményseprőipari-szolgáltatók jogosultak a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására.

3. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogában áll – az engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül – az adott tevékenység elvégzését végző szervezet piaci alapon történő kiválasztására és a szükséges vizsgálatok megrendelésére.

www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálatának oldalán, irányítószám megadásával kikereshetők azon szolgáltatók, amelyek a községben engedéllyel rendelkeznek a kéményseprő-ipari tevékenység végzésére.

                                                                                                          dr. Lipták Péter

                                                                                                                jegyző

További türelmi időt javasol a kormány a fúrt kutak bejelentésére

Benyújtotta a kormány (2018. október 20-án) a fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési moratórium meghosszabbítására irányuló javaslatát az Országgyűlésnek. A kormány vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására irányuló javaslatával, az eredetileg 2018. december 31-ig tartó türelmi időt hosszabbítaná meg 2020 december 31-ig és az eljárást is egyszerűsítenék.

A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt és annak fennmaradási engedélyét 2020. december 31-ig kérelmezi. A moratórium meghosszabbítása nemcsak a házi vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti, hanem a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat is. A legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai európai uniós vidékfejlesztési pályázatokon is elindulhatnak.

Avar- és kerti zöldhulladék égetés helyi szabályai

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 12/2015. (V.04.) sz. önkormányzati rendelete értelmében Csanádapáca község közigazgatási belterületén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése megengedett az év minden munkanapján, a napkeltétől napnyugtáig terjedő időszakban, kivéve a tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

Tájékoztatás a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 17/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt barnakőszént biztosít, kérelem alapján, az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:  

Oldalak

Subscribe to Hírek