Hírek

Szabadtéri égetés szabályai

Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen. A főszabály az, hogy a hulladékok, növényi hulladékok nyílttéri égetése általános jelleggel TILOS!

A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos feltételek teljesülése esetén!

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) szabályozza.

Fájl: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Csanádapáca község közigazgatási területén 2014. évben történő szennyvíz gyűjtésének és szállításának végzésére

Csanádapáca község közigazgatási területén 2014. évben történő szennyvíz gyűjtésének és szállításának végzésére.

A pályázat célja: Csanádapáca község közigazgatási területén történő szippantott szennyvíz gyűjtésének és szállításának, folyamatos ellátása a lakosság és az Önkormányzat érdekében.

A szolgáltatásba bevont település: Csanádapáca község közigazgatási területe

A szippantott szennyvíz ártalmatlanításának helye: Alföldvíz Zrt. Dél-békési Területi Mérnöksége 5900 Orosháza, Táncsics u. 32.

A szolgáltatás végzésének időtartama: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Részletes pályázati felhívás : PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szociális célú tűzifa támogatás

Csanádapáca Község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként tűzifát biztosít azoknak a Csanádapáca község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő személy esetén annak 400 %-át.

Formanyomtatvány letöltése: Tűzifa igénylés 2013

Oldalak

Subscribe to Hírek