Hírek

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

É r t e s í t é s

Csanádapáca Község Önkormányzata

2019. évben is csatlakozik a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

pályázatához.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) pályázói regisztráció szükséges,

melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtása valamint további információ az Önkormányzat 6. sz. irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. november 5.

                                                                                  Oláh Kálmán sk.
polgármester

Fájl: 

Tájékoztatás a 2019. évi szociális tüzelőanyag juttatásról

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 14/2019. (VII.30.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt barnakőszént biztosít, kérelem alapján.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az ellátás iránti kérelmeket 2019. november 15. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársánál. A határidő jogvesztő!

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség. Kérjük, hogy 2019. november 15. napig a kérelmüket terjesszék elő és a lehetőségről tájékoztassák rokonaikat, ismerőseiket és szomszédaikat.

Csanádapáca, 2019. 09. 27.

                                                                                     Oláh Kálmán s.k.
                                                                                       polgármester

Oldalak

Subscribe to Hírek