Hírek

Zöldhulladék - Ürítési naptár

2018. október-december hó

Kérjük, hogy az elszállításra váró zöldhulladékot reggel 6:00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, melyet cégünk díjmentesen szállít el.

Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításának feltételei:

  • kizárólag a lakosságnál keletkező, nem mezőgazdasági tevékenységből származó zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fű, gally);
  • a hulladékszállító jármű kapacitására tekintettel szállítási naponként legfeljebb cca. 250 liter/ingatlan zöldhulladék elszállítása biztosított;
  • a kihelyezés módja történhet gyűjtőedényben / átlátszó zsákban / 1 méternél rövidebb, több ponton rögzített kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

NEM kerül elszállításra:

  • a kommunális (pl. salak, vegyes háztartási, stb.) jellegű hulladékkal, ill. az állati ürülékkel szennyezett, kevert zöldhulladék, mivel a kevert hulladék alkalmatlanná válik a komposztálásra;
  • az ömlesztett módon kihelyezett zöldhulladék.

Csanádapáca: 2018. december 17. 


Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Megértését és türelmét ezúton is köszönjük!

Tájékoztató

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katastrófavédelmi Kirendeltsége arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy:

1.  Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. (7286 Fiad, Kossuth utca 37. szám) jogosult Békés megye közigazgatási területén kéményseprő-ipari tevékenység végzésére, a gazdálkodó szervezetek (kivéve magánszemélyek) tekintetében. 

2. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlan, vagy azon ingatlanban, ahová a cég székhelye, telephelye vagy fióktelepe be van jegyezve, ott az erre engedéllyel rendelkező kéményseprőipari-szolgáltatók jogosultak a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására.

3. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogában áll – az engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül – az adott tevékenység elvégzését végző szervezet piaci alapon történő kiválasztására és a szükséges vizsgálatok megrendelésére.

www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálatának oldalán, irányítószám megadásával kikereshetők azon szolgáltatók, amelyek a községben engedéllyel rendelkeznek a kéményseprő-ipari tevékenység végzésére.

                                                                                                          dr. Lipták Péter

                                                                                                                jegyző

További türelmi időt javasol a kormány a fúrt kutak bejelentésére

Benyújtotta a kormány (2018. október 20-án) a fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési moratórium meghosszabbítására irányuló javaslatát az Országgyűlésnek. A kormány vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására irányuló javaslatával, az eredetileg 2018. december 31-ig tartó türelmi időt hosszabbítaná meg 2020 december 31-ig és az eljárást is egyszerűsítenék.

A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt és annak fennmaradási engedélyét 2020. december 31-ig kérelmezi. A moratórium meghosszabbítása nemcsak a házi vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti, hanem a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat is. A legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai európai uniós vidékfejlesztési pályázatokon is elindulhatnak.

Oldalak

Subscribe to Hírek