Hírek

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, blásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott blásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.
Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Tájékoztatás - A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) számú Korm. rendeletben megfogalmazott korlátozó intézkedések betartására hívom fel a figyelmet.

12. § (1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-,zeneművészet, cirkusz),
j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben
meghatározott
ja) muzeális intézménynek,
jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
jc) kép- és hangarchívumnak,
jd) közművelődési intézménynek,
je) közösségi színtérnek és
jf ) integrált kulturális intézménynek
a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.
13. § A 12. § szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a 12. § (1) bekezdése szerinti helyszínek üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Csanádapáca, 2020. november 11.

                                                       

                                                                      dr. Lipták Péter    

                                                                            jegyző

 

Ügyfélfogadással kapcsolatos tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 2020. november 4. naptól az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje változatlan marad, azonban kérjük, hogy aki teheti az elektronikus ügyintézést részesítse előnyben, illetve amennyiben a személyes megjelenés elkerülhetetlen előzetesen egyeztessen időpontot az illetékes ügyintézővel.

A Hivatal épületében szájmaszk használata, illetve belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.

Az épület előterében egyszerre maximum 6 fő várakozhat, az irodákat összekötő folyosón pedig maximum 4 fő betartva a minimum 1,5 m-es védőtávolságot.

 

Megértésüket köszönjük!

 

                                              Oláh Kámán s.k.         Megyeriné Lepsényi Aliz s.k.

                                                 polgármester                          aljegyző

Oldalak

Subscribe to Hírek