Hírek

Avar- és kerti zöldhulladék égetés helyi szabályai

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 12/2015. (V.04.) sz. önkormányzati rendelete értelmében Csanádapáca község közigazgatási belterületén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése megengedett az év minden munkanapján, a napkeltétől napnyugtáig terjedő időszakban, kivéve a tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

Tájékoztatás a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 17/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt barnakőszént biztosít, kérelem alapján, az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:  

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

É r t e s í t é s

Csanádapáca Község Önkormányzata

2018. évben is csatlakozik a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

pályázatához.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) pályázói regisztráció szükséges,

melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtása valamint további információ az Önkormányzat 6. sz. irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2018. november 6.

                                                                                  Oláh Kálmán sk.
polgármester

Oldalak

Subscribe to Hírek