Hírek

Tájékoztatás a 2020. évi szociális tüzelőanyag juttatásról

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 15/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt barnakőszént biztosít, kérelem alapján.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az ellátás iránti kérelmeket 2020. november 30. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársánál, Harangozó Zoltán ügyintézőnél. A határidő jogvesztő!
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség. Kérjük, hogy 2020. november 30. napig a kérelmüket terjesszék elő és a lehetőségről tájékoztassák rokonaikat, ismerőseiket és szomszédaikat.

Csanádapáca, 2020. 11. 02.

                                                                                     Oláh Kálmán s.k.
                                                                                       polgármester

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

É r t e s í t é s

Csanádapáca Község Önkormányzata

2020. évben is csatlakozik a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

pályázatához.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) pályázói regisztráció szükséges,

melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtása valamint további információ az Önkormányzat 6. sz. irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. november 5.

                                                                                  Oláh Kálmán sk.
polgármester

Oldalak

Subscribe to Hírek