Hírek

Népszavazás 2016

Tisztelt Csanádapácai Választópolgárok!

Csanádapácai Helyi Választási Iroda tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2016. október 2-ra kitűzött Országos Népszavazáson az alább közölt körzetlista alapján járuljanak az urnákhoz.

001. szavazókör
Csanádapáca, Szent Gellért út 30. (ISKOLA)

002. szavazókör
Csanádapáca, Szent Gellért út 75. (Arany János Művelődési Ház)

 

Árverési hirdetmények

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat:

Ssz.      Cím                                                                               Hrsz.              Kikiáltási ár

1.         5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 49(term:65).               1288             4.900.000.- Forint

2.         5662 Csanádapáca, Ady Endre u. 4.                                  665              2.500.000.- Forint

Az árverési hirdetmények és az ingatlanforgalmi értékbecslések megtekinthetők az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és a csatolt állományként, jelen hirdetés mellékleteként.

Fájl: 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

É r t e s í t é s

Csanádapáca Község Önkormányzata

2016. évben is csatlakozik a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

pályázatához.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) pályázói regisztráció szükséges,

melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtása valamint további információ az Önkormányzat 3. sz. irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2016. november 8.

                                             

                                                                                                                                     Oláh Kálmán sk.
                                                                                                                                       polgármester

Fájl: 

Orosházi, illetve tótkomlósi Kormányablak ügyeleti nyitvatartásról tájékoztatás!

Tisztelt Állampolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki a kényszerbetelepítés ellen.

A szavazatszámláló bizottság minden esetben ellenőrzi az urnákhoz járulók iratait. Szavazni kizárólag a népszavazás napján is érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímkártya felmutatása után lehetséges.

Az orosházi, illetve tótkomlósi Kormányablak is ügyeleti rendben nyitva áll az alábbi időszakokban

2016. október 1. 8:00-19:00

2016. október 2. 9:00-18:00

Az ügyeleti rendben érkező állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy ideiglenes személyazonosító okmányt kapjanak, illetve az elveszett lakcímigazolványukat pótolják.

Egyéb ügyek intézésére fenti időpontokban nincs lehetőség.

                                                                                                        Lustyikné dr. Papp Anikó
                                                                                                            járási hivatalvezető

Oldalak

Subscribe to Hírek