Hírek

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontja szerint – helyben szokásos módon – közzéteszem, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, a helyi szavazatszámláló bizottságok alábbi tagjait Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2022. (I.26.) számú Kt.  határozatával megválasztotta.

A szavazatszámláló biztoság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A csanádapácai szavazatszámláló bizottságok választott tagjai:

Oláh Józsefné

Szemenyei Istvánné

Behán József

Ancsin-Rodák Ida

Csonka Istvánné

Volencsikné Róka Irén Hajnalka

Lengyel Szabina

Pacsika Sára

Zsikai Rajmund Péterné

Lentiné Sándor Éva Szilvia

Behán Józsefné

Ilyés Valéria

Zsibrita Andrásné

 

Csanádapáca, 2022. február 28.
 

 


                                                                                                         dr. Lipták Péter 
                                                                                             Helyi Választási Iroda Vezetője

 

Csanádapácai Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Helyi Választási Iroda - HVI

5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. szám

Tel.: 06-68/520-200

HVI vezető: dr. Lipták Péter

HVI vezető pénzügyi helyettese: Megyeriné Lepsényi Aliz Éva

HVI vezető jogi helyettese: Bánfiné Radics Vivien

E-mail: csanadapaca@csanadapaca.hu 

Oldalak

Subscribe to Hírek