Hírek

Iskolakezdési támogatás 2019

Iskolakezdési támogatás

A polgármester – az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság előzetes javaslata alapján – iskolakezdési támogatásban részesíti azt a Csanádapácán állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászoruló szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke általános iskola, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig a Hivatalban terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll. Az iskolakezdési támogatást tárgyév október 31-ig kell kifizetni.

 

                                                                                                                                   Ökrös Szabina

                                                                                                                                szociális ügyintéző

Menetrendi Változás

Érvényes: 2019. szeptember 1-től(vasárnaptól)

A hivatalos Autóbusz Menetrend a Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. az alábbi országos, regionális és elővárosi menetrend módosítást vezeti be.

4835[Gyula] - Békéscsaba - Csanádapáca - [Orosháza] autóbuszvonalon:

  • Munkanapokon 10:00 órakor Orosházáról Békéscsabára induló jára 5 perccel korábban közlekedik, Orosháza aut. áll. indul 9:55 óra, Békéscsaba aut áll érkezik 11:10 óra.
     
  • Iskolai előadási napokon 12:55 órakor Orosházáról Békéscsabára induló járat 5 perccel korábban közlekedik, valamint a járat módosított menetidővel közlekedik érintenek, Orosháza aut. áll. indul 12:50 óra, Csanádapáca aut. vt. indul 13:25 óra, Békéscsaba aut áll. érkezik 13:54 óra.
  • Munkanapokon 17:00 órakor Orosházáról Békkéscsabára induló járat 5perccel korábban közlekedik, Orosháza aut. áll, indul 16:55 óra, Békéscsaba aut. áll. érkezik 18:10 óra.

Választási hirdetmény

Csanádapácai Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október 13. napjára kitűzőtt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggésében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzőtt választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt adom ki.

Csanádapáca, 2019. augusztus 08.

                                                              Dr.Lipták Péter

                                                  Helyi Választási Iroda Vezetője

Fájl: 

Oldalak

Subscribe to Hírek