Meghívó

MEGHÍVÓ

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én (szerda) 15 óra 00 perckor soros képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme

Nyílt ülés

 

1./ Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata 2013. évi munkájáról  

Előadó: Szegi Katalin intézményvezető

2./ Beszámoló a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról       

Előadó: Ökrös Szabina ügyintéző

3./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

4./ Csanádapácáért Közalapítvány 2013. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása               

Előadó: Behán József elnök

5./ KIS-Csanád Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi     pénzügyi beszámolójának az elfogadása       

Előadó: Radics Zénó ügyvezető

6./ KIS-Csanád Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a módosítása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

7./ Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésének felülvizsgálata

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

8./ Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása és a közérdekű védekezés végrehajtójának kijelölése

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

9./ Az Országos Alapellátási Intézet (OALI) és Csanádapáca Község Önkormányzatának megállapodása a Csanádapáca II. szám háziorvosi körzetének működtetése céljából

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

10./ Csanádapáca, Pázmány Péter utca 11. számú ingatlan értékesítése

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

11./ Egyebek (bejelentések)

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

 

Kelt: Csanádapáca, 2014. május 16.

                                                                            

                                                                                    Oláh Kálmán
                                                                                    polgármester