Meghívó

A választási eljárási törvény, a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni az a rendelkezés, amely alapján a szavazólapon a jelöltek a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A választási bizottságok – a választási iroda közreműködésével – bonyolítják le a sorsolást, melyre 2014. szeptember 8-án 16:00 órát követően nyilvános üléseiken kerül sor.

A sorsolásban nem vesznek részt azok a jelöltek, amelyeknek nyilvántartásba vétele jogerősen elutasításra került.

Azokat a jelölteket kell figyelembe venni a sorsoláskor,

• amelyeket már jogerősen nyilvántartásba vett a HVB,

• amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a HVB,

• amelyek nyilvántartásba vételét a HVB elutasította, de a döntés még nem jogerős,

• amelyeket már nyilvántartásba vett a HVB, de a döntés még nem jogerős.

Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek jogerősen nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

A helyi választási bizottság ülésére az alábbi időpontban és helyszínen kerül sor:

Helye: Csanádapáca Község Önkormányzata

          (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.)

Ideje: 2014.09.08. 17:30 óra

A sorsolásra ezúton tisztelettel meghívom.

Kelt: Csanádapáca, 2014.09.05.

 

                                                                                       Radics Zénó

                                                                                        HVB elnök