Meghívó

MEGHÍVÓ

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-én (csütörtök) 13 óra 00 perckor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme

 

1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

2./ Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

3./ Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása Alföldvíz Zrt-vel

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

4./ Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatási igény felterjesztésére

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

5./ A KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” pályázati konstrukcióban a „ Csanádapáca Község Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával” elnevezésű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának lezárására

Előadó: Oláh Kálmán polgárm

ester és dr. Lipták Péter jegyző

6./ Csanádapácáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

7./ Egyebek (bejelentések)

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 9.

 

                                                                              

                                                                                    Oláh Kálmán

                                                                                    polgármester