Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-án (szerda) 15 óra 00 perckor soros képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme

Nyílt ülés

 

1./ Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi beszámolója

Előadó: Fejes Róbertné kistérségi tanásadó

2./ Az adóztatás beszámolója és adórendelet megalkotása

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

3./ Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

4./ Szilárd hulladék begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végző gazdasági társaság kijelőlése, 2014. január 1-től 2015. december 31-ig 

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

5./ A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megalkotása 

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

6./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltató kiválasztása és önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

7./ A szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megalkotása

Előadódr. Lipták Péter jegyző

8./ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés feltételeinek meghatározása

ElőadóOláh Kálmán polgármester

9./ A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet megalkotása

ElőadóOláh Kálmán polgármester

10./ A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

11./ A Csanádapáca, 036/16. helyrajzi számú ingatlan 200 nm területének ingyenes használatba adása a Csanádapáca Kittenberger Vadásztársaság részére

Előadó: Oláh Kálmán polgármester 

12./ Csanádapáca Vízmű Kft. átalakítása, ügyvezető választása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

13./ Nyilvános pályázat útján vételi ajánlat bejelentése a Csanádapáca belterület, 1360. helyrajzi számú ingatlanra 

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

14./ Egyebek (bejelentések)

- gépjárműszabályzat

- SZMSZ módosítása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

Kelt: Csanádapáca, 2013. december 12.

                                                                                    Oláh Kálmán

                                                                                    polgármester