Meghívó

MEGHÍVÓ

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án (csütörtök) 17 óra 00 perckor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme

Nyílt ülés

1./ A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott 125/2013.(X.04.) Képviselő–testületi határozat módosítása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

2./ A Magyar Labdarúgó Szövetség által hirdetett Sporttelep-felújítási program kapcsán pályázati önerő biztosítása és tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

3./ Csanádapáca Vízmű Kft. végelszámolásának elrendelése

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

4./ Az Alföldvíz Zrt. vízkorlátozási tervének elfogadása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

5./ Együttműködési megállapodás szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

6./ Szilárd hulladék lerakási díj növekmény finanszírozásának megtárgyalása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

7./ Pályázatok kiírása közalkalmazotti álláshelyek betöltésére

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

8./ Egyebek (bejelentések)

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

 

Kelt: Csanádapáca, 2014. január 14.

                                                                       Oláh Kálmán

                                                                       polgármester