Meghívó

MEGHÍVÓ

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 11-én (kedd) 17 óra 00 perckor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme

Nyílt ülés

 

1./ A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2013-as évről

Előadó: Pepó Jánosné intézményvezető

2./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

3./ Csanádapáca község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

4./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

5./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

6./ A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep működtetésének ügye

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

7./ Alapító okirat módosítások

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

8./ Rendeletmódosítások

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

9./ Csanádapáca Község Önkormányzatának 2014. évi rendezvényterve

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

10./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

11./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

12./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

13./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

14./ Közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

15./ Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

16./ Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

17./ A 4/2014.(I.31.) BM. rendelet szerinti pályázat benyújtása óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés célterületre

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

18./ Egyebek (bejelentések)

- Csanádapácai Vízmű Kft. végelszámolásával kapcsolatos további döntések meghozatala

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

 

Kelt: Csanádapáca, 2014. február 7.

 

                                                                               

                                                                                     Oláh Kálmán

                                                                                     polgármester