Téli rezsicsökkentés - lakossági felhívás!

Csanádapáca Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére - a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján - téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt a Kormány mindazon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított távhő - vagy földgáz-ártámogatásban nem részesültek.

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be!

A juttatás igényelendő formája:
a) tűzifa,
b) szén,
c) PB palackos gáz,
d) PB tartályos gáz,
e) fűtőolaj,
f) pellet/brikett.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. Természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem biztosítja egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.) 

A nyilatkozatok benyújtásának határideje: 2018. október 15.


A határidő jogvesztő, lejártát követően igénylés nem nyújtható be!

Az igénylő nyilatkozatában hozzájárul személyes adatainak az önkormányzat, a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) általi kezeléséhez, nyilvántartás vezetéséhez, valamint a BM OKF szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatának elvégzéséhez.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentő nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató letölthető Csanádapáca Község Önkormányzat honlapjáról: www.csanadapaca.hu, valamint személyesen átvehető ügyfélfogadási időben

Harangozó Zoltán  ügyintézőtől Tel: 06-68-520-207

Csanádapáca, 2018. 08. 15.

                                                                                                                                            Oláh Kálmán
                                                                                                                                            polgármester 

Fájl: