A 2017. évi szociális tüzelőanyag pótjuttatásról

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, nem haladja meg.

2.vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg minden 65 életévet betöltött kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni aki

a) közüzemi díj támogatásra, mint települési támogatásra jogosult, vagy

b) aktív korúak ellátására, vagy

c) időskorúak járadékára jogosult vagy

d) aki 2017. évben már részesült szociális tüzelőanyag támogatásban,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben részesíthető aki

a) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

b) elmúlt 80 éves.

A kérelmeket az önkormányzati rendelet mellékletét képező tartalommal kell előterjeszteni az önkormányzatnál, az alábbiak szerint:

Ügyintéző: Harangozó Zoltán

Telefonszám: 06-68-520-207

Határidő: 2018. 11. 15.

Csanádapáca, 2018. 08. 23.

 

                                                                                         Oláh Kálmán

                                                                                         polgármester