Tájékoztató

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katastrófavédelmi Kirendeltsége arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy:

1.  Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. (7286 Fiad, Kossuth utca 37. szám) jogosult Békés megye közigazgatási területén kéményseprő-ipari tevékenység végzésére, a gazdálkodó szervezetek (kivéve magánszemélyek) tekintetében. 

2. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlan, vagy azon ingatlanban, ahová a cég székhelye, telephelye vagy fióktelepe be van jegyezve, ott az erre engedéllyel rendelkező kéményseprőipari-szolgáltatók jogosultak a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására.

3. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogában áll – az engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül – az adott tevékenység elvégzését végző szervezet piaci alapon történő kiválasztására és a szükséges vizsgálatok megrendelésére.                                                                                                                                          

A www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálatának oldalán, irányítószám megadásával kikereshetők azon szolgáltatók, amelyek a községben engedéllyel rendelkeznek a kéményseprő-ipari tevékenység végzésére.

                                                                                                                                        dr. Lipták Péter

                                                                                                                                              jegyző