Tájékoztatás mezőgazdasági adatfelvételről

Tájékoztatom, hogy a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL a Statek Kft. bevonásával Csanádapáca településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási száma és neve:

2219 EGYÉNI GAZDASÁGOK DECEMBERI ÖSSZEÍRÁSA, 2018.

 Az összeírók NOVEMBER 26-A ÉS DECEMBER 15-E között keresik fel  a
mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

 Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló
lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén A
KÉRDEZŐBIZTOS NEVE: ANNUS TIBOR JOÁCHIM


A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A VÁLASZADÁS a kijelölt háztartások számára KÖTELEZŐ, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek, a háztartások mezőgazdasági tevékenységének a gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása  megismeréséhez.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más szervek, személyek részére nem adjuk ki, az eredményeket összesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.

A felvétel módszertanáról és a kutatási eredményekről a WWW.KSH.HU oldal nyújt tájékoztatást.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET, támogatásukat, mellyel
hozzájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!

Budapest, 2018. november 16.

                                                          Tisztelettel:

                                                                                  Malakucziné Póka Mária
                                                                                           főosztályvezető