Hirdetmény

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívta Önkormányzatunk figyelmét arra, hogy településünkön a „Makszim Gorkij utca” elnevezése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, mivel a közterület elnevezése nem tartalmazhat „olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.”

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Makszim Gorkij utca nevének megváltoztatásához a település lakosainak véleményét is kikéri.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az utca elnevezésével kapcsolatos javaslatukat írásos formában tehetik meg.

Kérem a javaslataikat 2019. május 24. nap 13 óráig, rövid indoklással ellátva, aláírt formában lezárt borítékban juttassák el a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatalba.  

A javaslatok megtételénél, kérem szíveskedjenek az alábbiakra figyelemmel lenni: közterület, illetve közintézmény nem viselheti:

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.

A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.

A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.

A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.

Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket.

Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 7 év múltán kerülhet sor.

A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,

a) akinek közismert tevékenysége az emberiség, vagy a magyar nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.

A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni a névadó személy fellelhető közeli hozzátartozójának hozzájárulását.

Csanádapáca, 2019. április 24.

 

                                                                       P.H.

                                                                                      Oláh Kálmán s.k.

                                                                                        Polgármester