Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról

Tájékoztatásul közöljük, hogy a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Csanádapáca településen kötelező  adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre.


A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási száma: 2218; megnevezése: EGYÉNI
GAZDASÁGOK JÚNIUSI ÖSSZEÍRÁSA, 2019.

  Az összeírók MÁJUS 27-E ÉS JÚNIUS 15-E között keresik fel  a
mintába került,  webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

  Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal
ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén A
KÉRDEZŐBIZTOS(OK)  NEVE(I): ANNUS TIBOR JOÁCHIM


A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A VÁLASZADÁS A MINTÁBA KERÜLT HÁZTARTÁSOK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más szervek, személyek részére nem adjuk ki, az eredményeket összesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.

A felvétel módszertanáról és a kutatási eredményekről a WWW.KSH.HU oldal nyújt tájékoztatást.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!

Budapest, 2019. május 13.

Tisztelettel:

                    Malakucziné Póka Mária


                           főosztályvezető