Pénzügyi ügyintéző munkakör

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal               

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. vagy II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

A hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a könyvvezetéssel, számlavezetéssel, számlázással, analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, ÁFA és egyéb blások készítése és a pénztáros helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei működésével kapcsolatos kontírozási, könyvelési feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, blások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,,,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, pénzügyi és számvitel szak,

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Helyismeret

•         ASP pénzügyi szakrendszer ismerete

•         Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

•         Államháztartás szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

•         Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázat tartalmát és a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik a pályázat elbírálásáig

•         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

•         Önéletrajz a 4/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére is

•         Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyeriné Lepsényi Aliz Éva nyújt, a 06-30-532-76-27 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1920/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

•         Személyesen: Megyeriné Lepsényi Aliz Éva , Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbírálásáról a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt, a polgármester egyetértésével. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötéssel jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.csandapaca.hu - 2019. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadapaca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.