Iskolakezdési támogatás 2019

Iskolakezdési támogatás

A polgármester – az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság előzetes javaslata alapján – iskolakezdési támogatásban részesíti azt a Csanádapácán állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászoruló szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke általános iskola, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Általános iskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon általános iskolások részére, akik szülei nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, és a tankönyvtámogatást semmilyen más jogcímen nem tudják igénybe venni, továbbá akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. A támogatás mértéke gyermekenként 5.000.- forint.

Középiskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon középiskolások részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

  1. 100%-át, a támogatás mértéke gyermekenként:10.000.- Ft.
  2. 200%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.- Ft.
  3. 250%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000.- Ft.

Főiskolások és egyetemisták: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon főiskolás, egyetemista nappali tagozatos hallgatóknak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

a. 100%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 10.000.- Ft.

b. 200%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.- Ft.

c. 250%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000.- Ft.

Az iskolakezdési támogatás tekintetében a családban az 1 főre jutó jövedelem felső határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-a, azaz 71.250 forint.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig a Hivatalban terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll. Az iskolakezdési támogatást tárgyév október 31-ig kell kifizetni.

 

                                                                                                                                   Ökrös Szabina

                                                                                                                                szociális ügyintéző