Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról

A Központi Statisztikai Hivatal CSANÁDAPÁCA településen kötelező  adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági összeírást hajt végre.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219; megnevezése:

EGYÉNI GAZDASÁGOK DECEMBERI ÖSSZEÍRÁSA, 2019.

Az összeírók NOVEMBER 25-E ÉS DECEMBER 15-E között keresik fel  a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik.

Az Önök településén A KÉRDEZŐBIZTOS(OK)  NEVE(I): ANNUS TIBOR JOÁCHIM

A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A VÁLASZADÁS A MINTÁBA KERÜLTEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.

A felvételről a WWW.KSH.HU oldal nyújt bővebb tájékoztatást, és itt tesszük közzé a felvétel eredményeit is.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!

Budapest, 2019. november 15.

Tisztelettel:

                    Malakucziné Póka Mária
                           főosztályvezető