Csanádapácai Új Szó 2020

Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik havonta.
Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata.
Felelős szerkesztő: Zsikai Rajmund Péter
Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt
.
Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából
a Magyar Posta terjeszti.
ISSN 2064 - 647X (Nyomtatott), ISSN 2064-6488 (online)
A Csanádapácai Új Szó online elérhetősége:
http://csanadapaca.hu/csanadapacai_uj_szo

Fájl: