Lakossági tájékoztató

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendeletben foglaltak értelmében, az operatív törzs egyetértésével meghozott alábbi intézkedésekről tájékoztatom a tisztelt lakosságot:

1. A Csanádapai Nagyboldogasszony Általános Iskola és Óvoda tekintetében 2020. március 16. napjától kezdődően, visszavonásig rendkívüli szünet került elrendelésre azzal, hogy az intézmény kiscsoportos gyermekmegőrzést biztosít azoknak a gyerekeknek, akiknek felügyeletét máshogy nem tudják megoldani. Az igények soron kívüli felmérése és a felügyelet megszervezése az intézményvezető feladata.

2. Az önkormányzat a gyermekétkeztetés keretében az alábbi ellátásokat biztosítja:

a) napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosítunk a Csanádapácán élő, gyermekétkeztetésre jogosult bölcsődések, óvodások, általános iskolások, középiskolások számára. Az étel helyben történő elfogyasztására nincsen lehetőség.

b) A nem Csanádapácán bölcsődébe/óvodába/általános és középiskolába járó, csanádapácai lakcímmel rendelkező gyermekek étkeztetésével kapcsolatos igényükkel forduljanak Csanádapáca Község Önkormányzatához a 0668-520-200 telefonszámon vagy a csanadapaca@csanadapaca.hu e-mail címen. (a melléklet nyomtatványon terjeszthető elő)

c) A Csanádapácán óvodába vagy általános iskolába járó, de nem Csanádapácán lakó gyermekek étkeztetésével kapcsolatban a lakóhely szerinti települési önkormányzat nyújt segítséget.

d) Az ételkiadás ideje:

11:00 – 12:00.

3. A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 2020. március 16-tól rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezetünk be. Az ügyfeleket hétfőtől csak rendkívüli esetben léphetnek be a Hivatal épületébe. Az ügyintézők általi személyes ügyfélfogadásra csak rendkívüli esetben, a biztonsági intézkedések betartásával kerülhet sor. Kérjük az állampolgárokat, hogy ügyintézésük során a telefonos és az elektronikus ügyintézési lehetőségeket részesítsék előnyben.

4. A védőnői szolgálat tekintetében népegészségügyi szűrővizsgálatok egyáltalán nem, védőoltások pedig csak orvosi utasításra végezhetők. A védőnők csak a feltétlenül szükséges esetben látogatnak családot. Tanácsadás kizárólag telefonon és online végezhető.

5. Az Arany János Művelődési Ház és Könyvtárban mindennemű rendezvények megtartását, és csoportos foglalkozást 2020. március 16. napjától felfüggesztem.

6. A hatósági házi karanténba került személyek létfenntartáshoz szükséges alapvető élelmiszerekkel, a személyes higiénia fenntartásához szükséges cikkekkel, továbbá a feltétlenül szükséges más termékekkel történő ellátását, amennyiben családon belül nem tudja e termékek beszerzését biztosítani, akkor telefonos rendelés alapján, házhozszállítással, az önkormányzat biztosítja. Az igények Szekeres Istvánnénal a 06-30-5969-773-as telefonszámon vagy a csanadapaca@csanadapaca.hu e-mail címen terjeszthetők elő.

7. Kérjük a 2020. március 5. és 2020. március 12 között külföldről hazatért csanádapácai lakosokat, hogy határozatom kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül telefonon jelentkezzen be háziorvosánál.

Csanádapáca, 2020. március 16.

                                                                                                     Oláh Kálmán

                                                                                                     polgármester

Csanádapácai lakóhelyű középiskolások étkezési igényének felmérése

Fájl: