Tájékoztatás - Békés Megyei Kormányhivatal Agrártámogatási Főosztály

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon a beadási időszak alatt megerősített ügyfélszolgálattal állunk ügyfeleink rendelkezésére, a kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás azonban erősen korlátozott, kérem, hogy előzetesen telefonon (66/814-520) vagy emailben (agrarvidekfejlesztes@bekes.gov.hu) jelezzék felmerülő problémájukat és haladéktalanul találunk megoldást. Kérem továbbá, hogy az email-es megkeresésbe mindig tüntessék fel közvetlen telefonos elérhetőségüket és ügyfélazonosítójukat (regisztrációs szám). Jelszó, meghatalmazás kapcsán előzetesen egyeztessenek a falugazdásszal számos esetet azonnal tudnak kezelni ők telefonon vagy elektronikus ügyintézéssel. A megyei falugazdászok nagyon jól felkészültek, szervezetten végzik a kérelembeadást, közvetlen elérhetőségeit mellékelten küldöm, egyben tolmácsolom kérésüket, miszerint keressék őket bizalommal.

Továbbá az alábbiakban tájékoztatom Önöket néhány fontos részletről a 2020. évi Egységes Kérelem kapcsán.

A_ mai napon - Április 6-án nyílik az egységes kérelem beadófelülete_ [1]_ 

2020. április 6-án megnyílik az egységes kérelem (EK) kitöltési felülete és lehetővé válik a gazdálkodók kérelmeinek benyújtása. Az erről szóló rendeletek a Magyar Közlöny 63. számában [2] jelentek meg. Az EK idei benyújtása során a korábbi években megszokott és megismert eljárásokat kell követni, jellemzően technikai korrekciók és pontosítások történtek a szabályozásban ebben az évben.

43 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet az egységes kérelem eljárásrendjének keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon (például alaptámogatás (SAPS),zöldítés) túl a kapcsolódó nemzeti támogatások (például átmeneti nemzeti anyatehén tartás támogatása), valamint a vidékfejlesztési program intézkedései (például agrár-környezetgazdálkodás, erdészeti jogcímek) esetében kell a felületet használni.

A kitöltési felület a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml [3]). Fontos, hogy a szankciómentes kérelembeadásra 2020. április 6. és 2020. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre. A 2020. május 15-ét követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására (a hétvége és a Pünkösd miatt) június 2-ig van lehetőség, a módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó szankciós módosításra pedig 2020. június 9-ig nyílik mód.

A koronavírus-járvány (COVID-19) miatt kialakult vészhelyzetre tekintettel fontos minden termelőnek körültekintően eljárnia és a 2020. május 15-i határidő szem előtt tartásával kell ütemeznie a kérelme beadását. Az Agrárminisztérium az idei benyújtás minél gördülékenyebb lebonyolításához megtette a szükséges előkészületeket és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Államkincstár is felkészült a kérelmek befogadására, ezért az minisztérium – a Kincstárral és a kamarával egyeztetve – nem tervezi a kérelmezési határidő meghosszabbítását.

A kérelembeadás folyamatának könnyebbé tétele érdekében a Magyar Államkincstár a holnapján külön felhívta a figyelmet arra, hogy
Ø aki nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, az igényelje meg mielőbb, mert arra szükség van a beadáshoz,
Ø az a termelő, aki nem rendelkezik jelszóval (vagy elfelejtette jelszavát) igényeljen jelszót új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához, amely benyújtáshoz a már ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek esetén elektronikus úton is van lehetőség, valamint
Ø akinek nincs az egységes kérelemre vagy valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre érvényes meghatalmazása, nyújtsa be az arra vonatkozó kérelmét.

Ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy habár a kérelem beadásában közreműködő falugazdászok és szaktanácsadók megtették a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés nélkül senki ne keresse fel a meghatalmazottját!

A közvetlen támogatások igénylését, valamint az agrárkár-enyhítési rendszert illetően csak technikai korrekciókra, pontosításokra került sor, melyek révén a termelők számára egyszerűbbé válik az igénylés menete. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

Ø egyes egynyári nitrogénmegkötő növényfajoknál (zöldborsó,lóbab) változik (növekszik) az elvárt termesztési időszak,
Ø gyógynövény termesztés esetében a termeléshez kötött zöldségnövény támogatás keretében csökken az elvárt minősített vetőmag mennyisége és a minősített szaporítóanyag igazolásának menete is egyszerűbbé válik, illetve
Ø a karácsonyfa termesztés, mint hasznosítási forma az Európai Bizottság erre vonatkozó állásfoglalása miatt kikerül a közvetlen támogatásra jogosult hasznosítások közül és a jövőben nemzeti költségvetésből lesz támogatható.

A Magyar Államkincstár az idei egységes kérelmek beadása során is alkalmazza az előzetes ellenőrzést, ez nagymértékben növeli a hibátlan kérelmek benyújtási arányát.

Tájékoztatom Önöket, hogy megjelent az oktatóvideó-sorozat, amely a EK2020 kérelembeadást_ [4]_ segíti:

https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/101574-ek2020-oktatovideo-sorozat-segiti-a-kerelembeadast

Links:
------
[1]
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/aprilis-6-an-nyilik-az-egyseges-kerelem-beadofelulete
[2]
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9591d17c205ff01147540700f47b8cb39ac0afbf/megtekintes
[3] https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml
 

Tisztelettel:

Magyarné Dia

Fájl: