Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021 –es nevelési évre

Tisztelt Lakosság!

Az alábbi tájékoztatást kaptuk a Újkígyós Város Önkormányzat fenntartásában működő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézvény bölcsődéjébe való beiratkozással kapcsolatban: 

Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021 –es nevelési évre

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Újkígyós Város Önkormányzat fenntartásában működő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézvény bölcsődéjébe a beiratkozás a online jelentkezési lap kitöltésével történik ami a következő hivatkozásra kattintva érhető el.

Link: https://forms.gle/eSB8ouk4CUhcgeii6

A beiratkozás időpontja: 2020. április 17 - május 7.

A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.

A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig nyújt napközbeni ellátást a gyermekek számára. Amennyiben gyermeke 2020. augusztus 31-ig betöltötte a 3 éves kort, szeptembertől nem vehető fel bölcsődei ellátásba.

A sajátos nevelési igényű gyermek 5 éves korig nevelhető - gondozható bölcsődében. Sajátos nevelési igényű gyermek felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

A sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelése a Békés Megyei Pedagógia Szakszolgálat Szakértői Bizottság munkatársaival együttműködve történik.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet 36 § alapján előnyt élvez az a gyermek, akinek szülei keresőtevékenységet folytatnak és erről munkáltatói igazolást nyújtanak be.