Iskolakezdési támogatás 2020

Iskolakezdési támogatás

A polgármester pénzbeli juttatásként iskolakezdési támogatásban részesíti azt a Csanádapácán állandó bejelentett lakóhellyel  vagy tartózkodási hellyel rendelkező és bejelentett lakó, illetve tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászoruló szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke általános iskola, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat és iskolakezdési támogatás iránti kérelmet nyújtott be.

Általános iskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon általános iskolások részére, akik szülei nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, továbbá akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. A támogatás mértéke gyermekenként 5.000.- forint.

Középiskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon középiskolások részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

  1. 100%-át, a támogatás mértéke gyermekenként:10.000.- Ft.
  2. 200%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.- Ft.
  3. 300%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000.- Ft.

Főiskolások és egyetemisták: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon főiskolás, egyetemista nappali tagozatos hallgatóknak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

a. 100%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 10.000.- Ft.

b. 200%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.- Ft.

c. 300%-át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000.- Ft.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig a Hivatalban terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll. Az iskolakezdési támogatást tárgyév október 31-ig kell kifizetni.

 

                                                                                                                Ökrös Szabina
                                                                                                             szociális ügyintéző