Közmeghallgatás

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. december 16-án (szerda)
du.: 13,00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST  TART.

A közmeghallgatás helyszíne:  Községháza díszterme

N a p i r e n d:

1. Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejelsztés 4. (DKMO 4) projekt lezárása és a szennyvíz elvezetését, kezelését és ártalmatlanítását végző vállalkozás bemutatkozása

Előadó: Oláh Kálmán polgármester
Meghívottak: Alföldvíz Zrt., Magyar Vakond Kft. és az Alisca Bau Zrt. képviselői

2. Lakossági észrevételek, felvetések

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

A COVID-19 járvány miatt lehetőséget biztosít az önkormányzat előzetes kérdésfeltételre, amit a meghívott vendégek irányába tolmácsolni fogunk és a kérdésekre adott válaszokat a 2021. évi első Csanádapácai Új Szó havilap útján fogjuk megosztani a település lakosságával.

Kelt: Csanádapáca, 2020. október 26.

                                                                               Oláh Kálmán s.k.
                                                                                  polgármester