Pályázat területi védőnő munkakör

                  Csanádapáca Község Önkormányzata                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csanádapáca Község Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben foglalt feladatok az adott védőnői körzetben, valamint az iskola egészségügyi ellátásokról szóló 26/1997. (IX. 03.) NM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képesítés,

•         B kategóriás jogosítvány

•         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

•         védőnői munkakörben megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         Végzettséget igazoló okiratok,

•         Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Kálmán polgármester nyújt, a 06-68-520-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csanádapáca Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 3 út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/427/2021. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.csanadapaca.hu - 2021. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglalt ágazati szabályok szerint történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadapaca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 22.