Pályázat gépjárművezető-mezőgazdasági gépkezelő munkakör

                       Csanádapáca Községi Önkormányzat                    

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csanádapáca Községi Önkormányzat

gépjárművezető-mezőgazdasági gépkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

9 fős kisbusz vezetése, személyszállítás, a kisbusszal kapcsolatos műszaki feladatok ellátása, mezőgazdasági gépek (traktor) vezetése, valamint szervizelése, illetve az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok végzése és a szabad kapacitás terhére az önkormányzatnál vagyonőri feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         D kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Érvényes GKI kártya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

•         Gépjárművezetői tapasztalat

•         Biztonsági őr képesítés megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata (D kategóriás gépjárművezetői engedély és érvényes GKI kártya)

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Kálmán polgármester nyújt, a +36-68/520-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Oláh Kálmán polgármester részére a polgarmester@csanadapaca.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.csanadapaca.hu - 2021. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük az elektronikus úton megküldött pályázatnál a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/405/2021.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadapaca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 22.