Pályázat szakács munkakörbe

          Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közétkeztetés terén a konyhai munka szabályos lebonyolítása, nyersanyagok feldolgozása, ételek mennyiségi és minőségi ellenőrzése, elkészítése. A konyhai személyzet munkájának összehangolása, az ételek kiosztásában való részvétel. Óvodai, iskolai gyermekétkeztetésben, valamint szociális (idősek bentlakásos otthon és szociális étkeztetés) étkeztetésben étlap alapján történő főzési feladatok ellátása. HACCP rendszer ismerete, betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, szakács,

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közétkeztetésben szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylés igazolása

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat a 4 hónap próbaidő vállalásáról

•         Szakmai tapasztalat, közétkeztetésben szerzett gyakorlat igazolása (amennyiben releváns)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pepó Jánosné intézményvezető nyújt, a +36303700230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2021., valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

Személyesen: Pepó Jánosné intézményvezető, Békés megye, 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézményvezető bírálja el. A pályázat kiírója a pályázati eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadapaca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.