Megívó

MEGHÍVÓ

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 18-án (szerda) 16 óra 00 perckor soros képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme

1./ Csanádapácai Települési Értéktár Bizottság működési beszámolója

Előterjesztő: Mórocz Ildikó elnök

(szóbeli előterjesztés)

2./ Az adóztatás beszámolója

Előterjesztő: Zsibrita Andrásné ügyintéző és Péter Sándor ügyintéző

(írásbeli előterjesztés)

3./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

(írásbeli előterjesztés)

4./ Csanádapáca Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző

(írásbeli előterjesztés)

5./ Döntés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről

Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester

(írásbeli előterjesztés)

6./ Iskolai körzethatárok felülvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester

(írásbeli előterjesztés)

7./ Együttműködési megállapodás kötése a Békés Megyei Rendőrkapitánysággal

Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester

(írásbeli előterjesztés)

8./ Csanádapácáért Közalapítvány vezető tisztségviselőinek újraválasztása 

Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester

(írásbeli előterjesztés)

9./ Egyebek

Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester

Kelt: Csanádapáca, 2015. november 12.

                                                                               Oláh Kálmán          
                                                                                polgármester