Szippantott szennyvíz szállítási pályázat kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csanádapáca község közigazgatási területén 2017.01.01 – 2018.12.31 időintervallumban történő szennyvíz gyűjtésének és szállításának végzésére.

A pályázat célja: Csanádapáca község közigazgatási területén történő szippantott szennyvíz gyűjtésének és szállításának, folyamatos ellátása a lakosság és az Önkormányzat érdekében.

A szolgáltatásba bevont település: Csanádapáca község közigazgatási területe

A szippantott szennyvíz ártalmatlanításának helye:

A szolgáltatás végzésének időtartama: 2017. január 01. - 2018. december 31.

Pályázók köre:

– Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, akik szippantott szennyvíz gyűjtésére és szállítására vonatkozóan rendelkeznek a jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó személyes adatait, elérhetőségeit.

- A szippantott szennyvíz gyűjtési- és szállítási tevékenység végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedély másolatát.

- A szolgáltatás ellátásához alkalmazni kívánt jármű típusát, kapacitását és egyéb adatait (műszaki állapot, hatósági engedély).

- A szállító jármű tárolására, tisztítására és karbantartására alkalmas hatóságilag engedélyezett telephely megnevezését, adatait, a hatósági engedély másolatát.

- Az alkalmazni kívánt technológia leírását, valamint pontos meghatározását, hány személlyel és gépjárművel kívánja a szolgáltatást elvégezni.

- Kárlehárítási tervet, mely tartalmazza a tevékenység gyakorlása esetén esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges felszereléseket, eszközöket.

- A szolgáltatás ellátásához szükséges és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett szakember létszámát; érvényes, hivatásos vezetői engedély másolatát; egészségügyi, 2-es számú vizsgát igazoló dokumentum másolatát, továbbá igazolást arról, hogy a pályázó rendelkezik a 13/1995. (IX.01.) KHVM rendelet szerinti undort keltő anyagok szállítására vonatkozó vizsgával; és a szolgáltatást ellátó személy végzettségét igazoló dokumentumok másolatai.

Pályázat hirdetésének kezdete: 2016. október 28.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

Elbírálás időpontja: 2016. december 14.

Benyújtás helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.)