Tájékoztató

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

2016.11.18-án részt vettem a Békés Megyei Kormányhivatal által szervezett jegyzői értekezleten. Az értekezlet egyik naprendi pontja a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivétel biztosító vízjogi intézmények fennmaradási engedélyének tematikája volt, amely a lakosság szélesebb körét érinti településünkön.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

29. § (7) „Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését (2016. június 4.) megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

A törvényhozó a fenti szabályozással azt kívánja elérni, hogy a kérelmezők a vízkivételt biztosító vízi létesítményük további üzemeltetését szankció (bírság) alkalmazása nélkül juthassanak vízjogi fennmaradási engedélyhez.

A hatáskör megoszlik a jegyző és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A) Jegyző hatáskörbe tartozik és a jegyző engedélye szükséges, amennyiben az alábbiak együttesen telesülnek.
a) kijelölt vagy kijelölés alatt álló vízbázisvédelmi területet nem érint,
b) a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/évet,
c) kizárólag talajvízkészletet vagy parti szűrésű vízkészletet vesz igénybe,
d) magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és nem gazdasági célú vízigényt.

B) A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár, ha az A) pontban foglaltak nem teljesülnek maradéktalanul. A fennmaradási engedély iránti kérelmet ebben az esetben náluk lehet kezdeményezni.

Tekintettel arra, hogy több mint két év áll még az eljárás megindításának a végső határnapjának lejártáig, javaslom az eljárás megindítás időpontjának körültekintő megválasztását.

Csanádapáca, 2016. 11. 22.

                                                                                       dr. Lipták Péter

                                                                                              jegyző