Madárinfluenza! - Védőkörzet elrendelése

A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Csanádapáca település teljes közigazgatási területére, valamint Medgyesbodzás(Gábortelep) belterületére és külterületének - a mellékelt térkép szerinti részére teljes a madárinfluenza megállapítása miatt

védőkörzetet rendel el.

A védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra, háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A településen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkor a területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival. más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

INDOKLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2016-10060815 számú eredményközlője szerint Csanádapáca településen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapáításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51.$ (3) e) bekezdése alapján védőkörzetet jelöltem ki.

                                                                               Gajda Róbert
                                                           kormánymegbízott nevében és megbízásából:

                                                                                                                       Dr. Tóth Gábor

                                                                                                   főosztályvezető, megyei főállatorvos

Fájl: