FELHÍVÁS – CSANÁDAPÁCÁÉRT KITÜNTETŐ CÍM

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a céltól vezérelve, hogy a tartósan kifejtett rendkívüli teljesítmények elismerésben részesüljenek, Csanádapácáért kitüntető cím adományozhat azoknak/annak

a.) a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) az élet bármely területén magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Csanádapáca község hazai és nemzetközi hírnevének növeléséhez, fejlődéséhez,

b.) Annak a csanádapácai polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági és közösségi életének fejlődését, ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

A „Csanádapácáért kitüntető cím” megosztva is adható bármely közösségben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként.

A „Csanádapácáért kitüntető címet” Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

  • a képviselő-testület bármely tagja,
  • a képviselő-testület bármely bizottsága,
  • a községben működő hivatalosan bejegyzett egyesületek, civil szerveződések,
  • legalább 50 csanádapácai lakóhellyel rendelkező polgár.

A „Csanádapácáért kitüntető cím”-hez járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „Csanádapácáért kitüntető cím” és az adományozott személyneve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal.

A kitüntető címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori köztisztviselői illetményalap 2-szörösének (77.300.- Forint) bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz.

A kitüntető cím átadása ünnepi képviselő-testületi ülés keretei között az adományozott és szűk családja vagy a szervezet elnöksége meghívásával méltó külsőségek mellett (fogadás) történik, melynek költségeit az adományozó viseli.

Az adományozásról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az adományozás okát és időpontját.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2017.07.28. 13 óra

A javaslatok benyújtására a Községháza titkárságán van lehetőség, zárt borítékban.

Kelt: Csanádapáca, 2017.05.24.

                                                     Oláh Kálmán

                                                     polgármester