FELHÍVÁS – AZ ÉV EMBERE KITÜNTETŐ CÍM

„Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a céltól vezérelve, hogy a tartósan kifejtett rendkívüli teljesítmények elismerése mellett értékelje azon polgárai érdemeit is, akik egy adott évben nyújtottak kiemelkedőt a község életében, megalapította „ Az Év Embere „ kitüntető címet.

A cím évente azon csanádapácai lakóhellyel rendelkező polgároknak adományozható, akik az adott évben (2017) az élet bármely területén végzett kiemelkedő munkájukkal, teljesítményükkel, magatartásukkal általános elismerést szereztek s példamutatásukkal köztiszteletet érdemeltek ki a község lakossága körében.

Az Év Embere kitüntető címet Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

  • a képviselő-testület bármely tagja,
  • a képviselő-testület bármely bizottsága,
  • a községben működő hivatalosan bejegyzett egyesületek, civil szerveződések,
  • legalább 50 csanádapácai lakóhellyel rendelkező polgár.

Az „Év Embere kitüntető” cím adományozásakor díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell:

  • az adományozás megjelölését,
  • a képviselő-testület határozatának indokát és megjelölését,
  • az adományozott nevét,
  • az adományozó pecsétjét,
  • a polgármester és a jegyző aláírását.

Az év embere járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „év embere” és az adományozott személy neve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal.

A év embere kitüntető címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori köztisztviselői illetményalap (38.650.- Forint) bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz. 

A év embere kitüntető cím átadására ünnepélyes keretek között a tárgyévet követő március 15-én az önkormányzat hivatalos ünnepségén kerül sor.

Az adományozásról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az adományozás okát és időpontját és megjelenteti a község hivatalos honlapján az erre a célra szolgáló menüpont alatt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2017.10.31. 16 óra

A javaslatok benyújtására a Községháza titkárságán van lehetőség, zárt borítékban.

Kelt: Csanádapáca, 2017.05.24.

                                                       Oláh Kálmán

                                                       polgármester