NYÁRI DIÁKMUNKA 2017.

NYÁRI  DIÁKMUNKA 2017.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évben is meghirdeti a „Nyári diákmunka” programot.

A foglalkoztatást a települési önkormányzat és intézménye biztosítja munkaviszony keretében.

A programban azok a fiatalok vehetnek részt, akik:

  • nappali tagozaton tanuló, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok,
  • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor még nem töltik be a 25. életévüket,
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket (Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály 5900 Orosháza Szabadság tér 3. Nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok: diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya),
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program időtartama:

  • 2017. július 01. - 2017. július 31. vagy
  • 2017. augusztus 01. - 2017. augusztus 31. közötti időszak.

A foglalkoztatás maximum napi 6 óra lehet.

A munkabér a segédmunkás minimálbér időarányos része.

A nyári diákmunkára történő jelentkezés időpontja:

2017. június 14. - 2017. június 19.

A jelentkezés helye: Csanádapáca Község Önkormányzata, 3. sz. iroda

A jelentkezéshez személyes iratokat, diákigazolványt és rövid önéletrajzot kérünk csatolni az alkalmas munkavégzési időszak (július vagy augusztus) megjelölésével.

További tájékoztatás kérhető:  68/520-203-as telefonszámon.