Ügysegédek kibővült ügytípusai

Tisztelt Ügyfeleink!

Települési ügysegédeinknél már az alábbi ügyek intézésére is lehetőség nyílik ügyfélfogadási időben:

Nyugdíj ügyekben:

 • Kérelem egyszeri segély igényléséhez
 • Kérelem nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez
 • Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés (pl. lakcímváltozás, elhalálozás stb.)
 • Igénybejelentés özvegyi nyugdíj elbírálásához
 • Igénybejelentés árvaellátás elbírálásához
 • Igénybejelentés öregségi típusú nyugdíjak (nők kedvezményes nyugdíja, korhatárt elérők öregségi nyugdíja) elbírálásához

Egészségbiztosítási ügyekben:

 • Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához
 • Igénylőlap TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiadásához
 • Adatlap méltányosságból adható egyszeri segély iránt
 • CSED/GYED/táppénz iránti kérelem
 • Utazási költségtérítés iránti kérelem
 • Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki EGT tagállamban biztosított

Családtámogatási ügyekben:

 • Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Nevelési/iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről
 • Igazolás tanulói jogviszonyról
 • Adatváltozás bejelentése

Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igényléséhez

A lakcímbejelentési vagy a lakcímkártya elvesztése miatti kérelmet a munkatársak a helyszínen átveszik, és a kormányablakban elkészített lakcímkártyát megküldik az ügyfél címére.

Az ügyfeleknek az itt felsorolt ügyekben sem szükséges a kormányablakba vagy esetleg más településen lévő hivatalba elutazni, az ügysegédek a beadványokat átveszik és legkésőbb a következő munkanapon továbbítják az eljárásra jogosult hatósághoz.